Post navigation

Prostějovští mohou využít novinky a vylepšení formulářů v Portálu občana

Statutární město Prostějov spustilo druhou vlnu sběru elektronických žádostí o dotace přes již zaběhlý a osvědčený Portál občana. Nově přinesl Portál občana pro žadatele zjednodušení v podobě rozdělení žádostí na Žádost o poskytnutí dotace na akci a Žádost o poskytnutí dotace na činnost, čímž se předchází možnému chybnému zařazení.

Pro optimalizaci formy výstupních dokumentů byly žádosti doplněny o funkce textových polí hlídající počet zadaných znaků. Veškerá pole nabízí tak dostatek prostoru pro potřebné informace a zároveň předchází zbytečně dlouhým textům, které protahují proces vyhodnocování a ubírají na přehlednosti u tištěné formy dokumentů.
Mezi další možnosti formulářů patří okamžité zobrazení informace, proč byla některá pasáž označena za chybně vyplněnou nebo uložení rozpracovaného dokumentu k pozdějšímu dodělání. Elektronické odeslání dokončené žádosti je samozřejmostí. V této fázi probíhá i závěrečná automatizovaná kontrola správnosti vyplnění.