Post navigation

Městská část Praha 13 spustila Rozklikávací rozpočet

Městská část Praha 13 poskytuje veřejnosti podrobné informace o svém hospodaření pomocí Rozklikávacího rozpočtu. Jedná se o aplikaci, která přes webové rozhraní zobrazuje jednoduchou formou stav a vývoj rozpočtu i stav čerpání výdajů a plnění příjmů. Úřad je nyní otevřenější a rozpočty transparentnější.

Obyvatelé městské části Praha 13 tak získali přístup k údajům o finančních tocích v jednotlivých oblastech. Jde o přehledný a srozumitelný způsob prezentace ekonomických dat ze systému GINIS, který umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Podobu Rozklikávacího rozpočtu je možné upravit na míru, dle požadavků, potřeb a představ zákazníka (úroveň detailu jednotlivých pohledů). Například úroveň podle položek, oddílů, paragrafů atd.