Post navigation

Městská část Praha 22 – Uhříněves úspěšně modernizuje úřední desky

Jedním ze Smart projektů aplikovaných na území hlavního města Prahy je přeměna formy komunikace úřadu s občany – vytvoření terminálů s dotykovými obrazovkami. Tato interaktivní verze sdělování důležitých informací nahrazující nepřehledné úřední desky navíc umožňuje podobu „ušitou na míru“ konkrétnímu městu.

Terminál lze nastavit jako moderní formu úřední desky, webovou stránku nebo interpretaci obsahu portálů úřadu. Dotykové obrazovky mohou sloužit i pro zobrazení výstupů a informací získaných z jiných Smart projektů a případnou práci s nimi.