Post navigation

Samoobslužný platební terminál v Kroměříži usnadňuje platbu poplatků

Na odboru dopravy Městského úřadu v Kroměříži je zprovozněn samoobslužný platební terminál pro platby poplatků. Automatický pokladní systém doplňuje tradiční způsoby úhrady plateb a napomáhá tak rychlejšímu odbavení bez čekání na klasických pokladnách s obsluhou.

Terminál je propojen s informačním systémem GINIS, vzájemná komunikace je realizována pomocí online webových služeb. Je tak zajištěno okamžité zaúčtování transakce v modulech Pokladna a Finanční účtárna. Lidé tímto způsobem platí v Kroměříži poplatky za řidičské a profesní průkazy, poplatky taxislužby, výpisy z evidence řidičů, poplatky spojené se stavebním řízením, zvláštním užíváním pozemku, atd. Automat je vytížený především v úředních dnech, kdy se počet realizovaných plateb blíží ke stovce za den.