Post navigation

Městská policie v Dobříši má díky mobilní aplikaci snazší práci

Na Městském úřadě v Dobříši vyřešila mobilní aplikace problém se zdlouhavým procesem komunikace mezi strážníky městské policie a úřadem. Strážníci v minulosti nemohli při přestupku recidivisty na místě udělit blokovou pokutu, vše museli zaevidovat až na služebně.

Díky tomu, že jsou nyní vybaveni chytrým telefonem nebo tabletem s nainstalovanou aplikací od společnosti GORDIC, mají možnost lustrovat v centrální evidenci přestupků (ISEP) a na místě udělit pokutu bez telefonického kontaktování dispečinku nebo cesty na služebnu. Došlo tak ke značnému zjednodušení úředního procesu a časové úspoře.